Wednesday, 7 August 2013

Experiments with haiku

നിലാവു ചോര്‍ന്നത്
വിളറിയ നദിയില്‍
ഞാന്‍ കൈ നീട്ടിയതു വെറുതെ!
--------------------'--'''''---''''''
നനഞ്ഞ തിരമണലില്‍
നിന്നെയെഴുതി
പ്രണയമേ !ഞാന്‍ തോറ്റു!
------------'----------------
കര്‍ക്കിടകം
ഉരുളയുണ്ടപ്പോള്‍
കണ്ണീരിലമ്മ,.
------------------------------
ശലഭമേ!
എന്റെ പ്രണയമഞ്ഞയില്‍
മഷി പടര്‍ന്നതെപ്പോള്‍?
-------------------------------
മഴപ്പുളകമേന്തി മണ്ണ്
അടുപ്പുകല്ലിന്
ഗൃഹാതുരത്വം..

-------------------------------

ഒരു മരം കൂ ടി...
സ്വപ്നം പൊലിഞ്ഞതാ
പുഴയുടെ മാറില്‍!
--------------------------------'
തോളിലിരുന്ന
കാറ്റിന്‍ തുണ്ടതാ
കുന്നിന്‍നെറുകയില്!
--------------------#
ഓര്‍മ നിനക്കു
പകല്‍ചൂട്ടുകറ്റ പോലെ-
നിക്കോ ജീവനാം മയില്‍പീലിത്തുണ്ട്..
-------'''''''''''''-----'''----'---'''''''''-----
പാകമില്ലാക്കുപ്പായം
ഊരിയെറിഞ്ഞൊരു
സ്വതന്ത്രസ്നാനം...
----------------------
എന്റെ സ്നേഹം
കണ്‍മിഴിച്ചതാ
കുളത്തില്‍!
---------------------

അദൃശ്യപ്രണയം
കടലുപ്പുജലം
രുചിച്ചുതികട്ടും!

-----------------------
നെഞ്ചോടു  ചേര്‍ക്കെന്നെ...

എങ്കില്‍ ഞാനാപ്പനിപൊന്തു
മുച്ഛ്വാസത്തി,ലൊന്നു  ശ്വസിച്ചേനെ

കറുത്ത കാടിന്‍മേലെ
പാതിയാകാശം
ചിറകുവെമ്പി പാവമൊരു കിളി...

ശിശിരമൊരു തെരുവതില്
പൊഴിയുന്നില
സാമ്രാജ്യപതനങ്ങള്‍ പോലെ
--------------------------===--
പുഴയും നിലാവും
അടക്കം പറഞ്ഞത്
രാത്രിയുെട പ്രണയം
---------------------------
കടലിന് ഉച്ചമയക്കം
തിരയൊഴിഞ്ഞ തീരമൊരു
അലസസുഖത്തില്..

ഭൂമിയതാ ധ്യാനമഗ്നം!
സാദരമതു നോക്കി
ഞാനുമെന്‍ സഖി താരകയും

രാത്രി നേര്‍ത്തുനേര്‍ത്ത്
നിന്‍റെ മുടിത്തുമ്പില്‍
നിന്നൊരു തുള്ളിയെന്‍റെ മടിയില്‍!നിലാവേ..

തീരത്തെ മണല്കൊട്ടാരം നോക്കി
മാനത്തൊരു മേഘത്തിര..
പ്രണയാതുരമൊരു കടല്ത്തിരയും..!

ആകാശവും മേഘവും അടക്കം പറച്ചിലില്
കാതോര്ത്ത്
ഭൂമിയിലെ അവിശുദ്ധനീതികള്‍..

ഉച്ചവെയില്
ഉടലുണക്കി
ഒരു പൂച്ചമയക്കത്തില്..

ഞാനൊരുറുമ്പ്..
നിതാന്തവിസ്മയമാകാശം
എന്നില് നിഴലൂന്നി!

The sublime raindrop
Lit a lamp
on the neighbour's chrysanthemum..
അയല്ക്കാരിയുടെ മോഹപുഷ്പത്തില്
വിളക്കു തെളിച്ചു
മനമിയലുമൊരു മേഘത്തുള്ളി..

ഒരു മഴ കൂടി
നനയട്ടെ ഞാനെ-
ന്റെ വെയിലേ!നീയൊന്നടങ്ങിയിരി..!
Oh sun,the imprudent..
Peep not to my mighty bath
In the benevolent rain..

പ്രഭാതം കണ്മിഴിച്ചതൊ-
രു തുള്ളിച്ചോരയിലേക്ക്!
കൂടു മറന്നയൊരു രാക്കിളിയുടേതാകുമോ?

കറുപ്പാം കണ്ണിമ
പൊക്കിനോക്കിച്ചിരിച്ചൊരു-
വെളുവെളുമ്പന്‍ പകല്‍തിര!
Nisha Narayan
രാത്രി ,കറുപ്പിന്‍ കരുത്തേറ്റി..
മിന്നുമൊരു ചൂട്ടുകറ്റ
വഴി തെറ്റി വടക്കോട്ട്..

നിഴലൂര്‍ന്നൂര്‍ന്നുവീണ്
കനമേറിയൊരിടവഴിയതാ
തളര്‍ന്നു കിതച്ച്.,

Nisha Narayan
വെയില്‍ നീണ്ടൊരുച്ച..
തണല്‍ തേടി പതുങ്ങിവിയര്‍-
ത്തൊരിടവഴി..

The day bows at the sun roar
The beaten path hastens
For a sweatless abode..

revealing its share of wet
the cloud
smiles at  a damsel's heart..

തെരുവ് വിജനം;നടന്നതാ
വരുന്നൊരു വഴി
മൗനവും പേറി!
The street so passive
Gazes at
The path's muteness..

2 comments: